19 sierpnia, 2022

E-nowiny

Najnowsze nowinki z kilku branż

Czym zajmuje się topografia?

Topografia jest nauką zajmującą się opisem powierzchni ziemi, odległości czy ukształtowania terenu.

Geodeci są odpowiedzialni za właściwy podział terenu, uwzględniając własność terenu, granice, wielkość i podziały działek. Słowo to pochodzi od dwóch greckich słów, które oznaczają miejsce i pismo. Krótko mówiąc, topografia służy do opisu określonego miejsca. Topografia oddaje wygląd terenu na płaskiej powierzchni. Za pomocą linii, geometrycznych kształtów i znaków opisuje ukształtowanie terenu, jego wysokość i obecną zabudowę, zarówno naturalną, jak i stworzoną przez człowieka. Aby przetłumaczyć trójwymiarowość, używane są dobrze znane trzy osie współrzędnych: XYZ, dwie pierwsze odnoszą się do planimetrii, a trzecia do wysokości w terenie. Podstawową funkcją tej nauki jest przeniesienie trójwymiarowej powierzchni danego terenu na dwuwymiarową płaszczyznę. Dzięki topografii możemy zaznaczyć wyznaczone punkty na planie pozwalając na budowę drogi, mostu czy też budynków. Osobą odpowiedzialną za przygotowywanie planów jest geodeta, który dokonuje niezbędnych pomiarów w ternie i dba o ich przeniesienie na mapy. Odnosząc się do zakresu robót budowlanych, geodeta pełni swoją funkcję przed i w trakcie prac. Najpierw opracuje plan terenu z wszystkimi naturalnymi lub sztucznymi elementami, które się na nim występują. Geodeci są obecnie wyposażeni w nowoczesne pomoce, takie jak dalmierz laserowy, dzięki któremu można mierzyć odległość z bardzo dużą dokładnością. Można także używać metod kodowanych i globalnego systemu pozycjonowania GPS do pomiarów. GPS coraz częściej wypiera tradycyjne tachimetry, zaletą systemu satelitarnego jest możliwość uproszczenia pracy.

Po zamocowaniu bazy na ziemi do zbierania danych potrzebna jest tylko jedna osoba, podczas gdy starsze systemy wymagały dwóch, technika obsługującego stację i operatora, który ustawiał pryzmat.

Tachimetr wymaga, aby między aparatem a pryzmatem była linia wzroku, co nie jest konieczne w przypadku GPS. Jednak tachimetry posiadają nadal przewagę w postaci większej dokładności obliczeń. Dlatego też z różnego sprzętu może korzystać obecnie geodeta Wieliczka.