27 maja, 2022

E-nowiny

Najnowsze nowinki z kilku branż

Skuteczna windykacja – zasady

Firma, która chce prowadzić skuteczną windykację, musi być do tego odpowiednio przygotowana.

Konieczna jest przede wszystkim świadomość tego, z jakich powodów dłużnicy unikają spłaty. Kiedy te powody są wiadome, łatwiej jest wywrzeć na dłużnikach nacisk i zmusić ich do tego, żeby spłacili swoje zadłużenia. Przede wszystkim trzeba wystosować odpowiedni plan działania, który musi być zawsze dostosowany do aktualnej sytuacji. Skuteczna windykacja ma na celu przede wszystkim odzyskanie jak największej części należności. Nie zawsze udaje się odzyskać całą należność. Czasami zdarza się, że dłużnik jest w stanie spłacić tylko część należności, ale to i tak lepsze, niż nic. Żeby osiągnąć satysfakcjonujący rezultat, trzeba działać konsekwentnie.
Skuteczna windykacja – zasady

Jak przebiega skuteczna windykacja?

W pierwszej kolejności firma windykacyjna musi poznać szczegóły związane z ewentualnym długiem. Firma musi wiedzieć, jaka jest wielkość długu i jak długo dłużnik nie spłaca swojego zobowiązania. Następnie firma kontaktuje się z dłużnikiem, żeby dowiedzieć się, jakie są powody braku spłaty i poinformować o konieczności uregulowania długu. Monity windykacyjne są wysyłane tak długo, aż dłużnik zareaguje. Wysyła się je w formie informacji drogą pocztową oraz w formie telefonicznej. Firma windykacyjna informuje dłużnika, że w razie braku spłaty sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego, a to będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami, gdyż dłużnik z pewnością taką sprawę sądową przegra. W celu uniknięcia problematyki związanej z postępowaniem sądowym wielu dłużników decyduje się na zwrot należnej wierzycielowi kwoty. Wiedzą oni bowiem, że po postępowaniu sądowym przyjdzie im zapłacić jeszcze koszty sądowe i odsetki, a to znacznie większy dług, więc lepiej tego uniknąć. Skuteczna windykacja ma na celu doprowadzenie do jak najszybszego zwrotu całej kwoty, a kiedy to niemożliwe, zmierza do odzyskania największej części długu.