2 lipca, 2022

E-nowiny

Najnowsze nowinki z kilku branż

Rzetelny sposób na sprawdzanie cech osobowości pracowników

Zatrudniając osoby w firmie, przedsiębiorcy powinni zwracać uwagę na wiele istotnych spraw.

Ważną rolę odgrywają oczywiście odpowiednie kwalifikacje, ukończone szkoły, zdobyte doświadczenie, itp. Nie należy jednak zapominać o cechach charakteru, na podstawie których można dowiedzieć się bardzo wiele na temat danej osoby oraz jej predyspozycji do pracy na konkretnym stanowisku. Rekrutacja jest więc procesem kompleksowym, nad którym warto się poważnie zastanowić, aby pozyskać odpowiednich fachowców, których praca przełoży się na jak najlepsze rezultaty firmy.

Rzetelny sposób na sprawdzanie cech osobowości pracowników

Model osobowości na bazie techniki „Wielkiej Piątki”

Cechy osobowości pracownika można poznawać na wiele sposobów. Według bardzo popularnej teorii „Wielkiej Piąki” osobowość pracownika składa się z pięciu podstawowych części składowych oraz trzydziestu składowych pobocznych. Każdą z cech można ocenić w zakresie od 1 do 10, a rezultaty takiej oceny dają ogólny obraz osobowości i predyspozycji danego pracownika. Warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat wspomnianych pięciu głównych obszarów zainteresowania.

Pierwsza cecha to ugodowość, czyli cecha obejmująca pozytywne nastawienie do innych osób oraz dużą chęć do współpracy. Jest to cecha pożądana w przypadku osób, które mają pracować w zespole. Druga cecha to otwartość na doświadczenia, która jest istotna w przypadku osób, od których wymaga się kreatywności oraz zdolności szybkiego uczenia się. Oczywiście nie należy zapominać o sumienności. Dzięki niej dana osoba będzie wytrwała w dążeniu do celów, które zostały przed nią postawione.

Warto dodać, że test wielkiej piątki obejmuje również ekstrawersję. Cecha ta opisuje osoby towarzyskie, które są zainteresowane stymulującymi przeżyciami. W teście tym zwracana jest też uwaga na niepożądany neurotyzm, który wiąże się ze zniechęceniem oraz podatnością na stres w przypadku pojawienia się trudności. Na szczęście w Polsce działa wiele firm rekrutacyjnych, które są w stanie kompleksowo ocenić pracownika w oparciu o wspomniany test.