18 lipca, 2024

E-nowiny

Najnowsze nowinki z kilku branż

Co to są insektycydy i w jaki sposób działają?

Insektycydy są to substancje stosowane do zabijania owadów.

Insektycydy są stosowane jako środki ochrony roślin w rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie, między innymi do zwalczania owadów, takich jak mszyce, chrząszcze i gąsienice, aby zapobiec uszkodzeniu plonów lub pogorszeniu ich jakości. W leśnictwie stosuje się środki owadobójcze do zwalczania szkodników drzew.

Co to są insektycydy i w jaki sposób działają?

Insektycydy są stosowane nie tylko w rolnictwie

W zależności od rodzaju działania insektycydów rozróżniamy toksyny żołądkowe, oddechowe i kontaktowe. Podczas gdy owady aktywnie wchłaniają trucizny żołądkowe wraz z pokarmem, trucizny oddechowe przedostają się do organizmu owada w postaci pary przez przetchlinki, czyli otwory oddechowe, a trucizny kontaktowe po zetknięciu się szkodników z substancjami czynnymi. Innym sposobem klasyfikacji insektycydów jest ich budowa chemiczna. Rozróżniamy następujące grupy składników aktywnych, które są nadal mniej lub bardziej stosowane dzisiaj: węglowodory chlorowane, insektycydy pochodzenia roślinnego i syntetyczne analogi, związki fosforoorganiczne, karbaminiany, chloronikotynyle, benzoilomoczniki oraz oleje i mydła.

Ze względu na mechanizm działania rozróżnia się toksyny nerwowe, blokery energii, a także regulatory wzrostu i inhibitory skóry. Wiele ze stosowanych owadobójczych składników aktywnych wpływa na przekazywanie informacji w układzie nerwowym. Neurotoksyny mogą w różny sposób ingerować w proces przekazywania bodźców. Działanie insektycydów na szkodniki opiera się przede wszystkim na hamowaniu cholinesterazy, jednak bezpośrednia przyczyna śmierci owadów jest wciąż nieznana. Wpływ związków fosforoorganicznych na zwierzęta stałocieplne opiera się również na dezaktywacji cholinesterazy.

Insektycydy stosuje się najczęściej w postaci oprysków, które pokrywają rośliny i szkodniki owadzie, które na nich żerują, bytują, składają jaja. Insektycydy do zastosowania w rolnictwie czy sadownictwie możemy zakupić za pośrednictwem strony https://innvigo.com/insektycydy/. Skuteczne kontrolowanie populacji owadów to większe zbiory upraw wysokiej jakości.