18 lipca, 2024

E-nowiny

Najnowsze nowinki z kilku branż

Środki ochrony roślin mają różne działanie i przeznaczenie

Chemiczne środki ochrony roślin można podzielić na dwie grupy, nieselektywne i selektywne. Na przykład istnieją herbicydy, które zabijają zarówno chwasty szerokolistne, jak i trawy.

Oznacza to, że są nieselektywne, ponieważ zabijają prawie całą roślinność, z jaką wejdą w kontakt. Przykładem środków selektywnych są preparaty, które działają tylko na chwasty szerokolistne. Można to wykorzystać na przykład na trawnikach, ponieważ nie niszczą one trawy. Środki ochrony roślin często działają na określony organizm tylko przez krótki okres. Organizmy mogą stać się odporne na taką substancję, więc nie mają już wpływu ani sposobu działania na rośliny.

Organizmy te mutują i stają się odporne, oznacza to, że do ich kontroli należy stosować inne preparaty. Istnieją różne sposoby minimalizowania niekorzystnego wpływu agrochemii na środowisko, przykładowo poprzez stosowanie selektywnych herbicydów czy insektycydów, które nie szkodzą w znaczący sposób organizmom pożytecznym.

Należy zawsze przestrzegać zaleceń i dawek producenta, dotyczących stosowania środków ochrony roślin. Wybierz herbicyd, który szybko się rozkłada i zachowaj ostrożność podczas opryskiwania upraw, aby nie było dryfowania do innych upraw czy pożytecznych roślin.

Fitotoksyczność upraw jest często spowodowana niewłaściwym stosowaniem i technikami aplikacji herbicydów. Dlatego stosowanie odpowiedniego herbicydu w optymalnej dawce jest bardzo ważne dla przezwyciężenia tego problemu fitotoksyczności. Skuteczne zwalczanie określonych chwastów herbicydami często prowadzi do powstania innego równie poważnego chwastu. Jest to generalnie spowodowane przyjęciem jednej metody zwalczania chwastów. Rozwój odporności chwastów na herbicydy jest również poważnym zagrożeniem dla zwalczania chwastów jednym środkiem chwastobójczym. Można również zastosować regulatory wzrostu, które powodują skracanie rzepaku ozimego – herbicydy w rzepaku jesienią. Wielokrotne stosowanie tego samego herbicydu na polu uprawnym jest główną przyczyną rozwoju takiej odporności na herbicydy. Problem ten można łatwo przezwyciężyć przez rotację herbicydów o różnym sposobie działania lub przez zastosowanie mieszanin herbicydów, które umożliwiają zwalczanie chwastów o szerokim spektrum.