27 maja, 2022

E-nowiny

Najnowsze nowinki z kilku branż

Żywotność akumulatora kwasowo-ołowiowego

Akumulatory w naszych autach są dość żywotne i pozwalają na wiele cykli ładowania,.

Są dość duże i ciężkie. Ich zasada działania jest taka sama jak 150 lat temu, a więc teoretycznie mogły by zostać uznane za przestarzałe. Jednak to akumulatory kwasowo-ołowiowe najlepiej spełniają swoje funkcje w starcie naszego silnika. Akumulator jest ładowany w czasie, jazdy, jednak kiedy nasz pojazd będzie zbyt długo stał na parkingu, wówczas może ulec całkowitemu rozładowaniu. W tym przypadku trzeba będzie podpiąć go do źródła zasilania. W tym przypadku będzie to prostownik, który szybko naładuje akumulator. Za koniec żywotności akumulatora kwasowo-ołowiowego przyjmuje się zazwyczaj, że moc lub pojemność spadła do 80% wartości początkowej. Żywotność akumulatora kwasowo-ołowiowego

Poza tym akumulatory kwasowo-ołowiowe mają tendencję do stałego zmniejszania swojej pojemności.

Maksymalną żywotność akumulatora kwasowo-ołowiowego osiąga się, gdy akumulator nie jest często używany, a zamiast tego jest ładowany w trybie podtrzymania w niskich temperaturach otoczenia. Żywotność baterii w tych warunkach jest nazywana okresem trwałości baterii, jak w przypadku większości baterii cykle ładowania są ograniczone. Akumulatory kwasowo-ołowiowe mają żywotność 10-20 lat. Kiedy chcemy określić żywotność naszego akumulatora musimy brać pod uwagę szybkość ładowania i rozładowania, a także warunki temperatury otoczenia. Wyższe temperatury i wyższe szybkości ładowania skracają żywotność akumulatora. Producenci baterii często zalecają ograniczenie głębokości rozładowania w celu wydłużenia czasu wymiany. Akumulatory kwasowo-ołowiowe są ciężkie ze względu na dużą zawartość ołowiu. Obecnie akumulatory posiadają strukturę całkowicie zamkniętą, są zatem bezobsługowe. Jest to bardzo wygodne z punktu widzenia użytkownika, coraz częściej są także stosowane akumulatory agm. W tym przypadku nie zachodzi konieczność uzupełniania elektrolitu, tak jak w przypadku starszych rodzajów akumulatorów.