18 lipca, 2024

E-nowiny

Najnowsze nowinki z kilku branż

Podstawowe zasady zatrudniania pracowników

Prawo pracy w Polsce daje wiele możliwości w zakresie zatrudniania pracowników. Przy sporządzaniu odpowiedniej umowy o pracę należy jednak wziąć pod uwagę specyfikę okresu próbnego, limit czasu oraz ochronę przed zwolnieniem.

Z pewnością każda firma która chce podpisać prawidłową umowę z pracownikiem powinna zapoznać się z prawem pracy. Prawo pracy w naszym kraju przewiduje zawieranie umów o pracę na czas nieokreślony i na czas określony w celu zatrudnienia. Umowa o pracę na czas określony jest szczególnym przypadkiem umowy i jest niezależną umową o pracę. Zasadniczo może być ograniczona do okresu 3 miesięcy. Po zakończeniu okresu próbnego można nawiązać zwykły stosunek pracy na czas określony lub na czas nieokreślony. W przeciwnym razie próbny stosunek pracy kończy się automatycznie bez konieczności wypowiedzenia. Umowy o pracę oparte na kalendarzu mogą być ograniczone na łączny okres 33 miesięcy bez podania istotnych powodów. W tym okresie możliwe są powtarzane umowy na czas określony, jednak nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli pracownik jest zatrudniony przez okres 33 miesięcy, automatycznie zostaje utworzony stosunek pracy na czas nieokreślony.

W Polsce okresy wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i na czas nieokreślony są takie same i zależą od długości zatrudnienia.

Jednak odrębne okresy wypowiedzenia dotyczą okresu próbnego i zależą one od okresu, na jaki została zawarta próbna umowa o pracę. W przypadku terminu krótszego niż dwa tygodnie okres wypowiedzenia wynosi 3 dni, przy terminie dłuższym niż dwa tygodnie okres wypowiedzenia wynosi jeden tydzień, a przy terminie 3 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie. Pracodawca jak również pracownik muszą pamiętać o przestrzeganiu prawa, dlatego też w razie jakichkolwiek wątpliwości może pomóc adwokat prawa pracy. Może wyjaśnić w przystępny sposób wszystkie zawiłości związane z prawem pracy. Dzięki temu można będzie uniknąć różnego rodzaju nieporozumień.