19 sierpnia, 2022

E-nowiny

Najnowsze nowinki z kilku branż

Sprężarki powietrza – jak zadbać o cichą pracę w zakładzie?

Wybierając kompresor do pracy na zakładzie, warto zwracać uwagę na kilka istotnych parametrów. Oprócz tych oczywistych, jak, chociażby osiągana wydajność, trzeba pamiętać, że równie ważna będzie cicha praca. O tym dlaczego jest to tak istotne i jak to osiągnąć piszemy właśnie w niniejszym artykule.

Głośność praca – pozornie bez znaczenia

Głośność pracy pozornie wydaje się być drugorzędnym czynnikiem, do którego nie trzeba przykładać zbyt dużej wagi. Tymczasem jak pokazuje praktyka zawodowa, takie podejście jest absolutnie błędne. Co prawda rzeczywiście na pierwszym miejscu zawsze stawiana jest osiągana wydajność, wielkość zbiornika i inne cechy, lecz nie zapominajmy też o głośności pracy. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że w perspektywie długofalowej głośna praca sprężarki może mieć bardzo niekorzystny wpływ na co najmniej część procesów produkcyjnych. Oczywiście czasami głośniejsze działanie sprzętu może być też symptomem awarii, lecz to jest już zupełnie oddzielny temat. Warto więc zdawać sobie sprawę również i z tego faktu. A kiedy mamy można powiedzieć, że urządzenie pracuje zbyt głośno? Chociaż odczuwanie hałasu jest sprawą dosyć indywidualna, to jednak w praktyce przyjmuje się, że głośność pracy kompresorów jest zbyt duża, jeśli jej poziom przekracza 75 dB. Reasumując tę część, pamiętajmy, że głośność sprężarek ma wpływ nie tylko na komfort pracy, ale również jej wydajność, o czym więcej piszemy zresztą w kolejnych akapitach.

Sposoby utrzymania właściwej głośności pracy sprężarek

Najpowszechniejszą metodą ochrony pracowników przez szkodliwym wpływem głośnej pracy urządzeń jest zastosowanie standardowych ochronników słuchu. Należy pamiętać, że ze względów praktycznych powinny być one stosowane wyłącznie okresowo, a dokładniej rzecz ujmując jedynie podczas hałasu. Ochronniki ochronne będą skuteczne do określonego poziomu głośności osiągającej wartość nieprzekraczającą 80 dB. W wielu przedsiębiorstwach skuteczną metodą może być również przeniesienie hałasującej sprężarki do specjalnej strefy odizolowanej od pracowników. Niestety to rozwiązanie ma też swoje wady, z których największą jest po prostu konieczność wygospodarowania dodatkowej przestrzeni, co nie zawsze jest przecież możliwe. Planując natomiast budowę takiego pomieszczenia, liczyć będzie trzeba się też ze znacznymi kosztami. Chcąc jednak odizolować kompresor, można również użyć dedykowanych w tym celu osłon redukujących natężenie hałasu. W zapewnieniu prawidłowej kultury pracy sprężarek kluczowe jest utrzymywanie ich we właściwym stanie, w czym z pewnością pomoże nam fachowy serwis. Na takie usługi możesz liczyć, decydując się na zakup sprężarek BOGE

Podsumowanie

Rozważając temat hałasu w czasie pracy sprężarek, pamiętajmy, że urządzenia te emitują również hałasy niesłyszalne dla ludzkiego ucha. I chociaż wydaje się, że ze względu na swój charakter nie stanowią one większego problemu, to trzeba brać pod uwagę, że częstotliwość o wartościach około 20 kHz mogą być niezwykle niebezpieczne dla człowieka.